PAI S.A.
PAI S.A.
PAI S.A.
Reklama
GRUPA MINI TELECOM
PAI S.A.
Home Home
         Czwartek, 19 października 2017 r. Imieniny:
 
 

Oferta współpracy z firmami developerskimi w wyposażeniu budynków w infrastrukturę sieciową

Powszechna Agencja Internet "PAI" Spółka Akcyjna, w odpowiedzi na rozporządzenie Ministra Infrastruktury RP, z 12 marca 2009 r., o zmianie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wyszła naprzeciw rodzącym się w ten sposób potrzebom, współpracy z Developerami, czy też z inwestorami z branży budowlanej, w zakresie świadczenia usług budowy sieci szerokopasmowego dostępu do internetu w nowo powstających budynkach, jak również w już istniejących, ale jeszcze pozbawionych tego typu sieci telekomunikacyjnej.

Szczególnie w tej ostatniej kwestii Powszechna Agencja Internet "PAI" S. A., jest zainteresowana nawiązaniem bliskiej współpracy z wszelkimi podmiotami z branży budowlanej.

W kwestii współpracy bliższe informacje można uzyskać kontaktując się z naszym Działem Handlowym, pod numerami telefonicznymi, bądź adresami e-mail, podanymi w zakładce kontakt.

Link do strony Ministerstwa Infrasturuktury z opisem rozporządzenia.

 
  PAI S.A.   
PAI S.A. PAI S.A.
PAI S.A. PAI S.A.
PAI S.A.